Je zbrojní průkaz pro každého?, foto: Dreamstime.com
Je zbrojní průkaz pro každého?, foto: Dreamstime.comJe zbrojní průkaz pro každého?, foto: Dreamstime.comJe zbrojní průkaz pro každého?, foto: Dreamstime.com

Zbrojní průkaz

27.07.2015 11:00

Střelné zbraně muže přitahovaly odjakživa, už jako malí kluci jsme si hráli na vojáky, v pozdějším věku jsme zase byli fascinováni Rambem a Jamesem Bondem. Nějakou tou střílečkou na počítači nepohrdneme ani jako dospělí manažeři. Co ale musíme udělat pro to, abychom mohli nějakou zbraň vlastnit? Zbrojní průkaz vážně není pro každého.

Předně se musíte zamyslet nad tím, k čemu by vám zbraň měla sloužit. Jestli se chcete stát sběratelem, lovcem nebo si jen tak občas zajít na střelnici vypustit pracovní stres. Česká legislativa zná 6 skupin pro využití zbrojního průkazu: A - pro sběratelské účely, B - pro sportovní účely, C - pro lovecké účely, D - pro výkon povolání, E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku, a také F - pro pyrotechnický průzkum. Každá skupina má svá specifika a jejich hloubkový rozbor je nad rámec tohoto článku, nicméně názvy jednotlivých skupin vypovídají dost. Pokud se rozhodnete zajistit si zbrojní průkaz pro sběratelské účely, vězte, že si nezastřílíte, v rámci skupiny A není střelba majiteli zbrojního průkazu povolena. Do skupiny D patří například i strážníci Městské policie, pro nás jsou asi nejvíce směrodatné skupiny B a E. Sportovní střelba má v Čechách výrazné zastoupení, máme i několik soutěží, například IPSC – praktická střelba, což je soutěž mezinárodního formátu, kde se střílí v kategoriích pistole, puška a brokovnice. Výraznou osobností sportovní střelby světového významu je například Martina Šerá. Konají se u nás ale i tematické soutěže: Western – střelba oděná do historického kabátu divokého západu nebo Lidová obraná střelba, což je český vynález sdružení LEX zaměřený na situace z reálných obraných střetů a situací.

Kategorie zbraní
Naše legislativa dělí zbraně na 4 kategorie: A, B, C, D. Nutno ovšem podotknout, že tyto kategorie nijak nesouvisí se skupinami zbrojního průkazu. Do kategorie A patří především zakázané zbraně a zbraně, kterým se musí udělovat výjimka: jde především o vojenské zbraně střílející dávkou, zákeřné a nástražné zbraně neschválené pro civilní použití, k těmto zbraním se běžný člověk nedostane. Nás ale zajímají především kategorie B a C. Kategorie B obsahuje samonabíjecí pistole, revolvery nebo pušky, na které ale musíme žádat o nákupní povolení. Do skupiny C patří jednoranné a opakovací dlouhé pušky, na něž nepotřebujeme povolení, ale platí pouze ohlašovací povinnost nákupu. Zcela samostatnou kapitolou pak jsou zbraně skupiny D, které je možné nabývat od 18ti let. Patří sem například zbraně historické vyrobené před rokem 1890, plynové zbraně, luky a kuše s nátahovou silou nad 150N a zbraně znehodnocené.

Běžné typy užívaných zbraní
Které zbraně si ale můžeme pořídit, pokud vlastníme zbrojní průkaz skupiny B nebo E, a na kolik taková legrace přijde? Ze samonabíjecích pistolí, jak pro sebeobranu, tak pro sport, jsou to oblíbené služební klasiky (CZ 75 a jeho klony, varianty pistolí Glock, varianty a deriváty pistolí typu 1911 a další) převážně v rážích 9 mm Luger Parabellum. Méně rozšířené jsou pak .45 ACP nebo 40 S&W, a to především kvůli ceně střeliva. Zatímco u ráže 9 mm Luger se cena střeliva pohybuje kolem 5 Kč, u .45 ACP je to už cca 8 Kč. Koupit si můžeme také revolvery v nejběžnějších rážích .38 Special či výkonnější .357 Magnum nebo tolik oblíbenou zbraň Clinta Eastwooda .44 Magnum. Z hlediska značek jsou hojně zastoupeny například Smith & Wesson, Astra, Taurus, Colt, Ruger a mnoho dalších. Cena těchto moderních pistolí a revolverů (nových v základním provedení) se pohybuje v řádu 15 000 – 25 000 Kč. Pro milovníky delších zbraní jsou tu pušky, zde je běžná paleta ještě pestřejší a závisí na disciplíně a využití. V rámci sportovní střelby tu najdeme typicky civilní verze odvozené od armádních pušek typu české Sa-58, americké M-16 či východní varianty AK-47, AK-74 a další. Mezi myslivci najdeme lovecké speciály nejrůznějších ráží. Pro obranu se používají také takzvané pumpovací brokovnice. Pro sportovní střelbu na asfaltové holuby a pro lov jsou to pak zpravidla brokové dvojky a kozlice (ve dvouhlavňovém svazku). V segmentu sběratelském pak najdeme poklady pokrývající celé dvacáté století a téměř libovolné provenience. Ať už se jedná o ve světě legendární pušky CZ Brno, britské pušky Enfield, neméně slavné „Parabely“ – pistole německého původu pod označením P-08 a další. Není neobvyklé, že sběratelé většinou tíhnou ke konkrétnímu období či státu. Cenové hladiny jsou v segmentu zbraní velmi rozdílné. Najdou se bazarové kousky služebních zbraní v cenách i od 2 000 Kč. Některé vojenské zásoby (převážně pušek) legislativně uvolněné na civilní trh mohou začínat v řádech jednotek tisíc korun (civilní puška Sa-58 za 6 000 Kč). Naproti tomu se najdou historické kusy, sportovní i lovecké speciály, či vyloženě umělecká rytecká díla v hodnotách desítek až stovek tisíc korun.

Podmínky získání zbrojního průkazu
Zbrojní průkaz je doklad vydávaný Policií ČR opravňující fyzickou osobu k nabývání, držení či nošení zbraní a střeliva v rozsahu skupiny zbrojního průkazu. O skupinách zbrojních průkazů jsme se zmiňovali v úvodu článku, každá skupina má i své věkové omezení, u skupiny B je to minimální věk 18 let, skupina E je limitována 21 lety. Kromě toho náš zákon vyžaduje také svéprávnost, složení odborné zkoušky, prokázání zdravotní způsobilosti, trestní bezúhonnost, spolehlivost a pobyt na území České republiky. (Ne) spolehlivostí se podle tohoto zákona rozumí především problémy na straně drog, alkoholu nebo přestupky proti veřejnému pořádku a podobně. Při splnění těchto podmínek je získání zbrojního průkazu nárokové, to znamená, že ho státní orgán žadateli vydat musí. Tento, v Evropě velmi ojedinělý, stav je výsledkem dlouhodobého rozvoje a ochrany kvalitní a vyvážené české zákonné úpravy zbraní, mimo jiné soustavnou prací sdružení LEX na samotné tvorbě legislativy, při vzdělávání populace a rozvoji kultury zbraní v České republice.

Postup získání zbrojního průkazu
Je na vás, zda máte v plánu zabývat se pouze sportovní či loveckou střelbou, nebo chcete zbraně pouze sbírat či být připraveni k ochraně vašich drahých poloviček a ratolestí. Podle toho si pak můžete vybrat příslušné skupiny. Nicméně dnes, kdy již neplatí historické omezení potřeby vlastnictví loveckého lístku pro získání skupiny C, novým zájemcům doporučujeme zaškrtnout při podávání žádosti všechny skupiny. Za cenu lehce složitější zkoušky a za nepatrně dražší poplatky si do budoucna ušetříte případné rozšiřování, tedy novou zkoušku, a nemusíte řešit drobná omezení jednotlivých skupin, kdy například ve skupině A smíte vlastnit pouze 3 ks téhož střeliva.

Krok 1: Podání přihlášky
Na příslušném útvaru Policie ČR, konkrétně jde o Odbor služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál, v místě příslušném podle vašeho trvalého bydliště podáte přihlášku, za kterou zaplatíte 100 Kč.

Krok 2: Příprava na zkoušku
Nejsnazší cestou zaplatit si – na některé ze střelnic nabízejících přípravu na zbrojní průkaz - kurz, většinou v rozsahu půl dne až dne, v ceně od 500 do 1 500 Kč. V rámci kurzu si vyzkoušíte bezpečnou manipulaci se zbraní, střelbu na terč a absolvujete přednášku o teoretické části zkoušky a zdravotním minimu. Tato část není povinná a žadatel může přípravu absolvovat podle svého vlastního uvážení. Můžete využít například nabídky ochotných členů střelecké komunity, kteří takové služby poskytují za náklady a berou to jako svoji část podpory rozšiřování komunity. K takovým dobrovolníkům se dostanete přes své přátele nebo odborná webová fóra.

Krok 3: Zkouška odborné způsobilosti
Místo zkoušky vám určí Policie ČR. Pokud máte trvalé bydliště jinde, než kde aktuálně pracujete, můžete v rámci přihlášky žádat o vykonání zkoušky v příslušném kraji, případně na vámi vybrané a vyzkoušené střelnici, kde si předem vyberete termín. Samotná zkouška se skládá z teoretické a praktické části a zabere vám přibližně půlden. V rámci teoretické části se formou testu ověřují znalosti zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauka o zbraních a střelivu a zdravotnická minima. Praktická část pak ověřuje znalost bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem, schopnost prohlídky zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu, částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k jejímu vyčištění po střelbě, postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby, a také střelbu na pevný cíl. Obě části zkoušky se liší podle požadovaných skupin. V praktické části je pak rozdíl v užité zbrani. Jde o krátkou kulovou zbraň (zpravidla samonabíjecí pistoli) nebo dlouhou brokovou zbraň (lovecká brokovnice). Nejvyšší dosažené výsledky vyžaduje skupina D (pro výkon povolání), kdy je nezbytné v teoretické části dosáhnout 74 bodů ze 79 možných a v praktické části pistolí trefit čtyřmi z pěti výstřelů terč na vzdálenost 15 metrů během dvou minut. V rámci této zkoušky zaplatí žadatel 600 Kč odměnu zkušebnímu komisaři a rámcově 400 - 1 600 Kč za využití střelnice. V případě úspěšného složení zkoušky dostanete Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, která má platnost jeden rok.

Krok 4: Získání posudku zdravotní způsobilosti
U praktického lékaře si zažádáte o vydání Posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu, za tento posudek zaplatíte odměnu v rozsahu 300 - 1 000 Kč. Lékař vás může podle svého uvážení odeslat i na psychologické vyšetření, za které zaplatíte kolem 2 000 Kč. Pořadí kroků 3 a 4 není nijak definované a vystavený posudek o zdravotní způsobilosti má platnost 3 měsíce. Proto pokud nebudete mít s jeho získáním problém má smysl o tento posudek zažádat až po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti.

Krok 5: Žádost o vydání zbrojního průkazu
S platnými doklady z kroku 3 a 4, vyplněnou žádostí o zbrojní průkaz a jednou pasovou fotografií se můžete vydat zpátky na příslušný útvar Policie ČR. Výpis z rejstříku trestů není potřeba, policie si ho obstará sama. Za tento úkon se hradí poplatek ve výši 700 Kč za každou zvolenou skupinu zbrojního průkazu (formou kolkových známek).

Krok 6: Vydání hotového zbrojního průkazu
Doba od podání žádosti a samotného vydání se značně liší podle lokality, někde může dosáhnout až dvou měsíců. K vydání zbrojního průkazu dochází opět na příslušném místě Policie ČR.

Získat zbrojní průkaz není zase tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, co říkáte? Rozhodně nejde ani o levnou záležitost, náklady na získání zbrojního průkazu se mohou vyšplhat až k 8 000 korun. Skvělým výchozím bodem pro zájemce o získání zbrojního průkazu je webová stránka www.zbranekvalitne.cz, kde najdete podrobnosti o zkoušce, legislativní záležitosti, materiály ke studiu včetně tréninkových testů a další užitečné informace, mimo jiné například kontakty na dobrovolníky ochotné pomoci s přípravou. Zajímat by vás mohla také stránka www.gunlex.cz, která nabízí informace o sdružení Lex, novinky, události, stanoviska orgánů v rámci této problematiky, časté otázky, mýty a fakta o zbraních, atd.

K čemu zbrojní průkaz opravňuje?
Můžeme nabývat, držet a nosit zbraně podle zákona – například pušky, revolvery, pistole. Se zbraní můžeme střílet v místech či situacích k tomu povolených. V případě nutné obrany či krajní nouze se můžeme bránit kdekoliv a čímkoliv. Pro potřebu lovu musíme být držiteli loveckého lístku a splňovat další zákonná ustanovení.

Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu?
Povinností je spousta, z těch hlavních je to především zajištění nemožnosti zneužití našich zbraní. Nad dvě zbraně na jednoho držitele zbrojního průkazu v daném obydlí musíme mít certifikovaný trezor a při počtu nad 20 zbraní pak rovnou trezorovou místnost. Nošené nebo přepravované zbraně musí být pod naší neustálou kontrolou, v případě že máme zbraně u sebe, musíme s sebou mít nejen zbrojní průkaz, ale i průkazy ke zbraním. Po uplynutí deseti let od získání průkazu musíme jeho platnost obnovit a zaplatit patřičné správní poplatky, zkoušku znovu neopakujeme.

Co držitel zbrojního průkazu nesmí?
Nesmíme se zbraní vstupovat do některých zákonem daných budov (Poslanecká sněmovna, soudy a podobně), stejně tak nesmíme zbraně nosit na veřejná shromáždění. Dále je zakázáno se zbraněmi manipulovat pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Dostane zbrojní průkaz každý?
Při splnění zákonných podmínek ano. Nutno podotknout, že jsou stavy (především psychické), které se s vydání zbrojního průkazu neslučují, například schizofrenie, alkoholismus a další.

Je získání zbrojního průkazu jednoduché?
Neřekli bychom, že je to jednoduché. Pro průměrně schopného, slušného, svéprávného, zákona dbalého občana s „čistým štítem“ to není obtížné. Pro problémové jedince je to zákonem vyloučeno.

Je současná právní úprava zbraní v ČR přiměřená?
Sdružení LEX považuje současnou právní úpravu v ČR za přiměřenou a vyváženou. Systém je nastaven tak, že ke zbrojnímu průkazu se propracuje pouze slušný zákona dbalý a spolehlivý občan. Tento stav je dán mimo jiné trvalou a soustavnou prací sdružení LEX, které už přes 15 let úspěšně připomínkuje legislativu a snaží se zvyšovat povědomí a kulturu držení zbraní v Čechách.

Text: Jakub Smetánka, sdružení LEX

Datum:27.07.2015 11:00
Reklama

Pobyt ve vířivce vám zlepší spánek i náladu

Přemýšlíte nad tím, jak si zpříjemnit zimu? Přinášíme vám několik důvodů, proč byste se měli nad pořízením vířivky přeci jen zamyslet.

Zharmonizujte ducha i tělo pomocí vůní

Zpříjemněme si čas strávený doma vůní, která zharmonizujme ducha i tělo a navodí dokonalý okamžik nejen pro odpočinek.

S vášní pro moderní design

Nespresso představuje kolekci Nude vyrobenou z kávových slupek.

Já chci na pláž

Portál o cestování, zaměřený především na nejkrásnější pláže celého světa.

Život v Karibiku

Sledujte život na honduraském ostrově Roatan.

Proč chtít tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je v dnešní době velmi oblíbeným typem a způsobem vytápění. Jak konkrétně nám tedy může pomoci?

Jističe: chraňte se před výpadky proudu a ušetřete peníze!

Na co se při výběru jističe zaměřit a jak poznat, že starý potřebuje výměnu?

Jak si hlídat vlhkost ve výrobních prostorách?

Správná vlhkost je velmi důležitá, a to nejen z důvodu ochrany technologií a materiálů, ale také kvůli osobám, které tam tráví mnoho času.

TWITTER
Reklama
PRÁVĚ V PRODEJI
VIDEO DNE

Warning: Illegal string offset 'id' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'name' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 2
AKCE

Warning: Illegal string offset 'date' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 7


Warning: Illegal string offset 'name' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 8


Warning: Illegal string offset 'perex' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 9

Reklama