Liposukce břicha

Průzkum: Pacienti si stěžují na výsledky neinvazivní liposukce

31.03.2014 07:00

Osm z deseti lidí, kteří podstoupili tzv. bezbolestnou liposukci, je s dosaženými výsledky nespokojeno. Téměř dvě třetiny respondentů průzkumu provedeného portálem Plastická-chirurgie.info dokonce označují efekt zákroku za zcela neuspokojivý. Velmi spokojeno je pouze 7 % dotazovaných. Jedná se o překvapivě špatné vysvědčení pro metodu, která patří mezi nejžádanější novinky na poli estetické medicíny.

Neinvazivní lipolýza čili liposukce, tedy odsátí přebytečného podkožního tuku, se v České republice těší rostoucí popularitě jako „zázračná“ metoda umožňující snížit nadváhu bez námahy i bolestivého chirurgického zákroku. Jak ovšem ukazuje průzkum uskutečněný portálem estetické medicíny Plastická-chirurgie.info, většina pacientů, kteří zákrok podstoupili, nemá z výsledků pozitivní dojem.

Celkem 80 % respondentů je s neinvazivní liposukcí nespokojeno, 58 % pak zvolilo odpověď „zcela nespokojen/a“. Plnou spokojenost se zákrokem naopak vyjádřilo 7 % pacientů, zbylých 13 % považuje efekt za „v podstatě“ uspokojivý. „Na neinvazivní liposukci panují již od počátku rozporné názory, ale míra negativního ohlasu nás zarazila,“ říká ředitel Plastická-chirugie.info Pavel Hilbert. „Je s podivem, že tak nepříznivé reference zatím zdánlivě nemají vliv na poptávku.“ Předsedu Společnosti estetické a laserové medicíny Doc. MUDr. Romana Šmuclera, Csc. však výstupy průzkumu nijak nepřekvapily. „Spousta asociálních individuí si založila kliniky na rychlé hubnutí, vždyť ‚neinvazivní liposukce‘ zní jako sen. Nabízení snadného hubnutí je asi druhý největší hit po práškách věčného mládí.“

V ČR se provádí několik typů „bezbolestné liposukce“ a zkušenosti respondentů se výrazně liší v závislosti na metodě, již vyzkoušeli. Nejvíce jsou spokojeni ti, kdo absolvovali radiofrekvenci – přibližně polovina se vyjádřila pozitivně. Na druhé příčce se umístila ultrazvuková lipolýza, s níž je spokojená cca třetina klientů. V dnešní době nejpopulárnější kryolipolýza je hodnocena velmi negativně (jen 12 % spokojených klientů). Obdobně oblíbená kavitace potěšila 20 % klientů.

O nedobrých zážitcích pacientů s neinvazivní liposukcí se často dozvídá MUDr. Evžen Trupar Ph.D. z Human Beauty. „Chodí ke mně jak klientky, které podstoupily některou z metod bez viditelného efektu, tak i ty, které mají po uvedeném ošetření viditelné nerovnosti." Obdobné zkušenosti má také MUDr. Libor Kment z kliniky Esthé. „Neinvazivní lipolýzu neprovádíme, ale přichází k nám řada klientů, jejichž reference odpovídají výsledkům průzkumu. Stěžují si, že za ‘liposukci‘ utratili desítky tisíc korun a trvalý efekt byl jen minimální či vůbec žádný.“

MUDr. Roman Kufa z Perfect Clinic zase poukazuje na zdravotní zátěž neinvazivní liposukce. „Z mého hlediska je neinvazivní liposukce taková, kdy se tuková buňka v těle různými způsoby rozbije a ponechá na vstřebání. Podle mě je vždy lepší rozpadlý tuk odsát, než ponechat v těle, kdy dochází k zátěži organismu a efekt není nikdy tak okamžitý.“ Dermatog kliniky Mediestetik MUDr. Helena Reisingerová vidí jako hlavní problém neseriózní poskytovatele. „Na slevových portálech se hojně nabízí kryolipolýza za několik stovek korun. Zařízení, které ji provádějí, ovšem často využívají neautorizované systémy, a místo výsledků se u klienta dostavuje zklamání. Je to smutné, protože redukce tuku chladem, tzv. kryolipolýza Zeltiq CoolSculpting, je nejúčinnější neinvazivní metodou formování postavy. Je nejen vědecky testována, ale je také patentována a certifikována americkým úřadem pro kontrolu léčiv,“ říká Reisingerová. (Plná vyjádření uvedených i dalších odborníků naleznete na následující straně.)

Někteří nespokojení pacienti se do budoucna obracejí k řešení v podobě klasické liposukce. Přibližně pětina (19 %) ji vážně zvažuje a dalších 24 % ji považuje za jedno z možných řešení. O klasické liposukci nepřemýšlí 36 % nespokojených respondentů, 21 % dosud není rozhodnuto.

Studie byla realizována agenturou Výzkumy Soukup formou on-line dotazování v lednu 2014 na vzorku 719 respondentů. Při šíření či jiném využití výsledků prosíme o uvedení portálu Plastická-chirurgie.info jako zdroji dat. Plné znění studie naleznete zde.

Odborníci komentují výsledky průzkumu Plastická-chirurgie.info

MUDr. Libor Kment * zástupce vedoucího lékaře kliniky plastické chirurgie Esthé
„S ultrazvukovou neinvazivní lipolýzou (‚liposukcí‘) nemáme přímé osobní zkušenosti, protože jí neprovádíme, ale máme reference od velkého množství klientů, kteří k nám přichází a jejich reference odpovídají výsledkům průzkumu. Velká část klientů si stěžovala, že za ‚liposukci‘ utratila desítky tisíc korun během několika sezení a trvalý efekt nebyl žádný, nebo jen minimální. Poté po nás žádali o invazivní liposukci, kdy tuk fyzicky z těla odsáváme, ale také vím, že část klientů tento zákrok odradil nebo tak finančně vyčerpal, že o dalším kosmetickém zákroku výhledově neuvažují.“

MUDr. Roman Kufa * vedoucí lékař Perfect Clinic – kliniky plastické a estetické chirurgie
„Termín bezbolestná liposukce je poměrně zavádějící, takovou neznám. Liposukce znamená doslova odsátí tuku, v jiných případech je tento termín používán chybně. Co znám, je liposukce invazivní nebo neinvazivní. Z mého hlediska je neinvazivní liposukce taková, kdy se tuková buňka v těle různými způsoby rozbije a ponechá se na vstřebání, zatímco invazivní liposukce je taková, kdy se tuk přímo odsaje kanylkou z těla ven. Podle mě je vždy lepší tuk přímo odsát, než jej ponechat na odbourání, kdy dochází k zátěži organismu a efekt není nikdy tak okamžitý jako při liposukční metodě.“

MUDr. Ondřej Měšťák * plastický chirurg kliniky plastické chirurgie Esthé
„Neinvazivní liposukce tuk neodsává, může jej teoreticky pouze narušit. Proto se výsledky této metody nemohou nikdy rovnat klasické liposukci, při které tuk opravdu odsáváme. Čekal jsem, že spokojenost s touto procedurou nebude vysoká. Přesto mě tak negativní hodnocení překvapilo.“

MUDr. Martin Paciorek * plastický chirurg Centra plastické chirurgie Ostrava
„V dnešní době je trh zavalen levnými a zároveň zaručeně fungujícími přístroji, které garantují bezbolestnou neinvazivní liposukci s viditelnými výsledky, a které může ve své podstatě obsluhovat kdokoli v jakémkoli kosmetickém salónu. Opak je však pravdou, účinnost těchto metod doposud nepotvrdily žádné nezávislé klinické studie a bohužel ani jejich široké používání v praxi. Z metod neinvazivních lipolýz, nepřesně pak liposukcí, bych doporučil pouze a jedině přístroje a metody certifikované americkým FDA, který garantuje jejich účinnost a bezpečnost. Použití těchto metod je však vázáno na podmínky s kvalifikovaným lékařským dohledem.“

Prim. MUDr. Michal Puls, CSc. * primář kliniky plastické chirurgie MEDICOM VIP
„Opakovaně se k nám dostavují nespokojení klienti po neinvazivních ‚liposukcích‘, kteří požadují klasickou liposukci. Nemůžeme jim ovšem vyjít vstříc dříve než za 6 – 12 měsíců, jelikož po neinvazivních liposukcích dochází ke změnám prokrvení a k zajizvení tukových tkání, což se při následném provedení klasické liposukce projeví zhoršeným hojením a komplikacemi v podobě poruchy prokrvení až defektu plochy. Následné technické provedení klasické liposukce je navíc komplikovanější v důsledku srůstů v tkáních vzniklých při hojení po neinvazivní liposukci.“

MUDr. Helena Reisingerová * dermatolog kliniky estetické medicíny Mediestetik
„Na slevových portálech se dnes hojně nabízí kryolipolýza za několik stovek korun. Zařízení, které ji provádějí, ovšem často využívají neautorizované systémy, a namísto pozitivních výsledků se tak u klienta dostavuje zklamání. Je to smutné, protože redukce tukových buněk působením chladu, takzvaná kryolipolýza Zeltiq CoolSculpting, je nejúčinnější neinvazivní metodou formování postavy, která je nejen vědecky testována, ale také patentována a certifikována americkým úřadem pro kontrolu léčiv. Její výsledky jsou prokazatelné a i my jsme toho svědkem - za dobu, kdy u nás na klinice toto ošetření provádíme, jsme nezaznamenali žádnou reklamaci a naopak se k nám pacienti na tuto proceduru vracejí. Pro dosažení kýžených výsledků u některých rozsáhlejších oblastí je třeba postoupit několik ošetření - pokud tedy klient podstoupil jen jedno, je možné, že nebude spokojen. Existují standardizované plány pro ošetření těchto složitějších partií, a lékař by s nimi měl pacienta pokaždé seznámit předtím, než se dotyčný rozhodne ošetření podstoupit."

Doc. MUDr. Roman Šmucler, Csc. * předseda Společnosti estetické a laserové medicíny
„Výsledky mi mluví z duše. Je to však dáno hlavně neinformovaností našich pacientů a chamtivostí mnohých ošetřujících. Řada metod neinvazivního bodyformingu (prosím zapomeňme na lživý výraz ‚neinvazivní liposukce‘) jasně prokázaly svůj efekt. Jsou však určeny k drobnému tvarování štíhlých lidí, kteří mají někde ‚ošklivý‘ kousíček tukové tkáně. Nikdy nebyla metoda určena jako náhrada hubnutí! Nikdy nikdo seriózní ani nenaznačil, že je srovnatelná s chirurgickou liposukcí. To se jen v České republice (ale nejenom u nás) lhalo o sto šest. Spousta asociálních individuí si založila kliniky na rychlé hubnutí, vždyť ‚neinvazivní liposukce‘ zní jako sen. To se sešlo s módou slevových serverů a tak se ceny snižovaly v podstatě každou hodinu. Vzápětí nebylo možné nabídnout seriózní přístroj, neboť pacienti chtěli jen ty s ošetřením v ceně kolem 1000 Kč za sezení... A to byl skoro konec. Dnes nám na klinice počet pacientů opět roste a jsou vesměs spokojení, neboť už vědí, o co jde a který přístroj funguje. Leč byla to hrůza. V USA patří neinvazivní bodyforming mezi nejžádanější procedury, ale je to dáno mnohem větší seriózností klinik a lepší informovaností veřejnosti. I když podvodníci jsou všude. Nabízení snadného hubnutí je asi druhý největší hit po práškách věčného mládí."

MUDr. Evžen Trupar, Ph.D. * plastický chirurg v soukromé praxi Human Beauty
„Osobně ošetření s žádným přístrojem na neinvazivní lipolýzu neprovádím, takže mám zkušenost pouze zprostředkovaně díky klientkám, které mne vyhledají pro nespokojenost po podobném ošetření. Některé podstoupily jednu z metod neinvazivní lipolýzy bez viditelného efektu i přes opakovaná ošetření, jiné zase mají po ošetření viditelné nerovnosti. Všechny klientky, které mne navštívily pro nerovnosti vzniklé po neinvazivní lipolýze, uváděly ošetření některým z přístrojů na principu tzv. kryolipolýzy. Z toho usuzuji, že kryolipolýza nějaký klinický efekt skutečně má, otázkou je, proč ke vzniku nerovností v konkrétních případech došlo. Korekce nerovností pak provádím mikrokanylovou tumescentní liposukcí, někdy v kombinaci s transplantací tuku.“

Základní popis metod neinvazivní liposukce

  • Kryolipolýza
Tato technika se poprvé v plastické chirurgii objevila roku 2009 a vychází z faktu, že tukové buňky jsou citlivější na chlad než okolní tkáň. Jde tedy o odstraňování tuku pomocí cíleného chlazení tukových buněk.
  • Kavitace
Metoda, jinak také nazývána ultrazvuková liposukce, bývá označována za liposukci třetí generace. Je založena na principu narušení membrány tukových buněk pomocí ultrazvukových vln, které zahřívají tkáň.
  • Radiofrekvenční lipolýza
Na rozdíl od kavitace pracuje se zvýšením teploty v tukové tkáni na základě vysílání radiových vln.
  • Exilis
Neinvazivní forma liposukce za pomoci přístroje, který kombinuje působení ultrazvuku a radiofrekvence.
  • VacuShape
Na rozdíl od předcházejících metod představuje VacuShape aerobní cvičení v podobě svižné chůze na běžeckém pásu. Problémové partie se přitom nacházejí v podtlakové kabině.
Datum:31.03.2014 07:00
Reklama

Pobyt ve vířivce vám zlepší spánek i náladu

Přemýšlíte nad tím, jak si zpříjemnit zimu? Přinášíme vám několik důvodů, proč byste se měli nad pořízením vířivky přeci jen zamyslet.

Zharmonizujte ducha i tělo pomocí vůní

Zpříjemněme si čas strávený doma vůní, která zharmonizujme ducha i tělo a navodí dokonalý okamžik nejen pro odpočinek.

S vášní pro moderní design

Nespresso představuje kolekci Nude vyrobenou z kávových slupek.

Já chci na pláž

Portál o cestování, zaměřený především na nejkrásnější pláže celého světa.

Život v Karibiku

Sledujte život na honduraském ostrově Roatan.

Pobyt ve vířivce vám zlepší spánek i náladu

Přemýšlíte nad tím, jak si zpříjemnit zimu? Přinášíme vám několik důvodů, proč byste se měli nad pořízením vířivky přeci jen zamyslet.

Zharmonizujte ducha i tělo pomocí vůní

Zpříjemněme si čas strávený doma vůní, která zharmonizujme ducha i tělo a navodí dokonalý okamžik nejen pro odpočinek.

S vášní pro moderní design

Nespresso představuje kolekci Nude vyrobenou z kávových slupek.

TWITTER
Reklama
PRÁVĚ V PRODEJI
VIDEO DNE

Warning: Illegal string offset 'id' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'name' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 2
AKCE

Warning: Illegal string offset 'date' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 7


Warning: Illegal string offset 'name' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 8


Warning: Illegal string offset 'perex' in /webhosting/ftp/nexus/www.menhouse.eu/areas/akceBox.php on line 9

Reklama